Languages

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e një Universiteti, me 1991 u emertua Universiteti Bujqësor i Tir

13 October 2014

Ne lajmerimin e meposhtem keni nje thirrje per oferta per disa artikuj te ndryshem ne nje nga fakultetet e UBT. Jeni te mirepritur te beni oferten tuaj sipas udhezimit te meposhtem.

1 October 2014

Lajmerohen te gjithe studentet e vitetve te dyta dhe te treta per te shlyer detyrimin financiar per vitin akademik 2014 - 2015 kundrejt Universitetit Bujqesor te Tiranes sipas urdhrit te meposhtem te Rektorit.

 

Ju faleminderit

 

...

30 September 2014

Njoftohen te gjithe studentet e kursit te pare qe duhet te regjistrohen edhe ne platformen online te UBT, pasi te kene mbaruar te gjithe procedurat prane sekretarive perkatese.
Regjistrimi mund te behet ne linkun e meposhtem:
...

1 September 2014

Me poshte do te gjeni materialin qe do tju ndihmoje per tu regjistruar ne provimet e vjeshtes:
https://docs.google.com/a/ubt.edu.al/file/d/0B_JyotQ0Et9bTmdDVGpKOV9IMGc
Per probleme te metejshme...

1 September 2014

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhin

Aktivitete te fundit

25 September 2014

Energjia e Gjelbërt dhe Shkenca Mjedisore në Shqipëri
Tiranë, 1-2. 12. 2014
Internacional Conference
Green Energie and...

Institucione partnere