avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e nj

28 March 2017

Në kuadër të nxitjes dhe forcimit të bashkëpunimit midis Universitetit dhe sipërmarrjes, institucioneve publike si edhe organizatave të ndryshme, Ju njoftojmë se Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Qendra e Karrierës & Alumni...

20 March 2017

NJOFTIM PER VEND PUNE

“Për Administrator të UBT-së”....

13 March 2017
Në zbatim të shkresës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, nr. 1376 prot., datë 10.02.2017 "Për zbatimin e Vendimeve të Këshillit të Ministrave", në zbatim të pikës 1 dhe 2 të vendimit nr....
1 March 2017
Të nderuar maturentë:
Bashkangjitur do të gjeni Kriteret e Pranimit për të filluar studimet e Ciklit të Parë pranë...
1 March 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës, njofton të gjithë studentët që në datën  30.03.2017, zhvillohet testi nd...

27 January 2017

Njoftohen te gjithe studentet qe jane shpallur datat e sezonit te Shkurtit.
Bashkangjitur ketij njoftimi do te gjeni datat de ndara sipas fakulteteve perkatese.

 

...

28 February 2017
Komisioni i rekrutimit njofton se, për konkursin e zhvilluar  për një vend pune për drejtues të Ekonomisë Didaktike Eksperimentale, u paraqitën dy kandidatura të vlefshme. Rezultatet janë si më poshtë:
13 February 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall konkurs për vendin e  punës “Drejtues i Ekonomisë Didaktike Eksperimentale ”.

Institucione partnere