UBT

Fakultetet

FBM
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit


Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit


Fakulteti Shkencave Pyjore
Image  
 Fakulteti Mjekësisë Veterinare

Image

Ne kete seksion te faqes se Universiteti Bujqesor do te gjeni informacione dhe shpallje per vende pune te lira. Lutem te konsultoni informacionin dhe te shkarkoni dokumentat bashkelidhur duke rrespektuar afatet e percaktuar. Te gjithe personat e interesuar duhet te kontaktojne me zyren e burimeve njerezore per te dorzuar informacionin e kerkuar prane Universiteti Bujqesor te Tiranes.

Drejtori i Drejtorise se Burimeve Njerzore dhe Pagave
Fatbardha Selenica

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::