UBT
Kurrikula nr 1 mekanika bujqesore PDF Printoni E-mail

Kurrikula e studimeve te ciklit te pare

Departamenti Prodhimit Bimor

Dega: Mekanizim Bujqesor

Viti I

Semestri I

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Matematike

5

3 : 2

45

30

75

6

2

Kimi e pergj.& Kimi inorg.

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Fizike

5

3 : 2

45

30

75

6

4

Botanike e pergj

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Biologji

3

2 : 2

30

30

60

5

6

Gjuhe e huaj

2.5

0 : 2.5

0

38

38

3

Totali

24.5

12 : 12.5

180

188

368

30

Viti I

Semestri II

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Botanike sistematike

3

2 : 1

22.5

22.5

45

4

2

Kimi organike

4

3 : 2

30

30

60

5

3

Informatike e aplikuar

4

3 : 2

30

30

60

5

4

Bazat e ekonomise

5

3 : 2

45

30

75

6

5

Bazat e prodhimit bimor

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Sociologji

2

1 : 1

15

15

30

3

7

Gjuhe e huaj

2

0 : 2.5

0

37

37

2

Totali i krediteve

24.5

11.5 : 13

172.5

194.5

367

30

Viti II

Semestri III

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Biokimi&Fiziologji

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Gjenetike

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Te ushq.bimeve&mikrobiologji

4

2 : 2

30

30

60

5

4

Bazat e prodhimit shtazor

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Toka dhe menaxhimi

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Topografi &Sistemim tokash

4

2 : 2

30

30

60

5

Totali i krediteve

24

12 : 12

180

180

360

30

Viti II

Semestri IV

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Ekologji

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Principet e inxhinierise bujqesore

5

3 : 2

45

30

75

6

3

Detale makinash

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

4

Energjitika ne bujqesi

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Bazat e hortikultures

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Bimet e arave I

4

2 : 2

30

30

60

5

Totali i krediteve

24

12.5: 12.5

187.5

172.5

360

30

Viti III

Semestri V

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Makinat bujqesore

5

3 : 2

45

30

75

6

2

Mekanizimi ne zootekni& akuakult.

5

3 : 2

45

30

75

6

3

Ujitje & Dranazhim

4

2 : 2

30

30

60

5

4

Mbrojtje bimesh

3

2 : 1

30

15

45

4

5

Bimet e arave II

5

3 : 2

45

30

75

6

6

Modul me zgjedhje A

2

1 : 1

15

15

30

3

Totali i krediteve

24

14 : 10

210

150

360

30

                                       

Viti III

Semestri VI

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Menaxhimi i makinave bujqesore

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

2

Teknologji mekanike

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

3

Drejtim fermash

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

4

Lende me zgjedhje B

2

1 : 1

15

15

30

3

5

Lende me zgjedhje C

2

1 : 1

15

15

30

3

6

Praktike profesionale

6

7

Teza e nivelit te pare

6

Totali i krediteve

13

6.5 : 6.5

97.5

97.5

195

30

Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

A1

Prodhimi i farerave

3

1 : 1

15

15

30

3

A2

Mjediset e brojtura

3

1 : 1

15

15

30

3

A3

Sistemet teknologjike te ushq.kafsheve

3

1 : 1

15

15

30

3

B1

Energjite alternative

3

1 : 1

15

15

30

3

B2

Mekanizimi i vjeljes ne pemtari

3

1 : 1

15

15

30

3

B3

Teknologjia e mekanizimit bujqesor

3

1 : 1

15

15

30

3

C1

Agroturizem

3

1 : 1

15

15

30

3

C2

Sherbimi keshillimor

3

1 : 1

15

15

30

3

C3

Vleresimi i projekteve ne bujqesi

3

1 : 1

15

15

30

3

                             

Përgjegjësi Departamenti DEKANI

Prof. As. Dr. Nikolla BARDHI Prof. As. Dr. Ardian MAÇI 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::