UBT
Kurrikula nr 1 departamenti i hortikultures PDF Printoni E-mail

Kurrikula e studimeve te ciklit te pare

Departamenti Hortikultures

Dega: Hortikulture

Viti I

Semestri I

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Matematike

5

3 : 2

45

30

75

6

2

Kimi e pergj.& Kimi inorg.

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Fizike&Meteorologji

5

3 : 2

45

30

75

6

4

Botanike e pergjitheshme

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Biologji

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Gjuhe e huaj

2.5

0 : 2.5

0

38

38

3

Totali

24.5

12 : 12.5

180

188

368

30

Viti I

Semestri II

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Botanike sistematike

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

2

Kimi organike

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Informatike e aplikuar

4

2 : 2

30

30

60

5

4

Bazat e ekonomise

5

3 : 2

45

30

75

6

5

Bazat e prodhimit bimor

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Sociologji

2

1 : 1

15

15

30

3

7

Gjuhe e huaj

2.5

0 : 2.5

0

37

37

2

Totali i krediteve

24.5

11.5 : 13

172.5

194.5

367

30

Viti II

Semestri III

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Biokimi

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Gjenetike&Permiresim Gjenetik

5

3 : 2

45

30

75

6

3

Mikrobiologji

3

2 : 1

30

15

45

4

4

Bazat e prodhimit shtazor

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Toka dhe menaxhimi

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Topografi&Permiresim ujor

4

2 : 2

30

30

60

5

Totali i krediteve

24

13 : 11

195

165

360

30

Viti II

Semestri IV

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Ekologji

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Fiziologji e bimeve

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Ushqimi i bimeve

4

2 : 2

30

30

60

5

4

Bimet e arave

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Biologji e bimeve hortikulturale

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Vreshtari

4

2 : 2

30

30

60

5

Totali i krediteve

24

12 : 12

180

180

360

30

Viti III

Semestri V

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Pemtari

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Perime

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Pomologji

4

2 : 2

30

30

60

5

4

Entomologji

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Fitopatologji

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Mekanizimi ne hortikulture

4

2 : 2

30

30

60

5

Totali i krediteve

24

12 : 12

180

180

360

30

                                       

Viti III

Semestri VI

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OreGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Lultari

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Mjediset e mbrojtura

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Lende me zgjedhje

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

4

Lende me zgjedhje

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

6

Praktike profesionale

-

-

6

7

Teza e nivelit te pare

-

-

6

Totali i krediteve

14

7 : 7

105

105

210

30

Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Teknologjia e Pasvjeljes

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

2

Bimet Subtropikale

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

3

Kultivim i kerpudhave

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

4

Barerat e keqia

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

5

Demtuesit e pemeve frutore

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

6

Prodhimi i fares ne perime

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

7

Bletaria ne hortikulture

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

8

Projekt-shfrytezim i blloqeve frutore

3

1.5 : 1.5

22.5

22.5

45

4

Përgjegjësi i Departamentit DEKANI

Prof. Dr. Tokli THOMAJ Prof. As. Dr. Ardian MAÇI 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::