UBT
Kurrikula nr 1 prodh shtazore dhe zootekni PDF Printoni E-mail

Kurrikula e Nivelit te Pare

Departamenti i Prodhimit Shtazor

Dega: Zootekni dhe Biznes Blektoral

Viti I

Semestri I

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Matematikë

5

3 : 2

45

30

75

6

2

Kimi e përgj.& Kimi inorg.

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Fizikë

5

3 : 2

45

30

75

6

4

Botanikë e përgj

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Biologji

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Gjuhë e huaj

2.5

0 : 2.5

38

38

3

Totali

24.5

12 : 12.5

30

Viti I

Semestri II

Nr

Moduli

Orë

Raporti

OrëGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Botanikë sistematike

3

2 : 1

22.5

22.5

45

4

2

Kimi organike

4

3 : 2

30

30

60

5

3

Informatikë e aplikuar

4

3 : 2

30

30

60

5

4

Bazat e ekonomisë

5

3 : 2

45

30

75

6

5

Bazat e prodhimit bimor

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Sociologji

2

1 : 1

15

15

30

3

7

Gjuhë e huaj

2.5

0 : 2.5

37

37

2

Totali i krediteve

24.5

11.5 : 13

30

Viti II

Semestri III

Nr

Moduli

Orë

Raporti

OrëGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Anatomi

5

3 : 2

45

30

75

6

2

Gjenetikë

5

3 : 2

45

30

75

6

3

Hyrje në mikrob& menaxh shën kafshëve

5

3 : 2

45

30

75

6

4

Fiziologji & biokimi kafshësh

5

3 : 2

45

30

75

6

5

Drejtim i fermave

4

2 : 2

30

30

60

5

Totali i krediteve

24

14 : 10

29

Viti II

Semestri IV

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Ekologji

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Të ushqyerit e kafshëve

5

3 : 2

45

30

75

6

3

Përmirësimi gjenetik

5

3 : 2

45

30

75

6

4

Mekanizimi në Zootekni

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Hyrje në akuakulturë

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Kullotat dhe prodh foragjer

3

2 : 1

30

15

45

4

Totali i krediteve

25

14 : 11

31

Viti III

Semestri V

Nr

Moduli

Ore

Raporti

OrëGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Ushqimet e tek e përpunimit

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Hyrje në bioteknologji kafshësh

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Rritje gjedhi

4

2 : 2

30

30

60

5

4

Rritje dhen dhi

4

2 : 2

30

30

60

5

5

Rritje monogastrikëve

4

2 : 2

30

30

60

5

6

Rritje shpendësh

4

2 : 2

30

30

60

5

Totali i krediteve

24

12 : 12

30

Viti III

Semestri VI

Nr

Moduli

Orë

Raporti

OrëGjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Përp e kontrolli i cil së produkteve blegtorale

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Lëndë me zgjedhje

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Lëndë me zgjedhje AGB

3

2 : 1

30

15

45

4

4

Lëndë me zgjedhje AGB

3

2 : 1

30

15

45

4

5

Praktikë profesionale

6

6

Teza e nivelit të parë

6

Totali i krediteve

14

8 : 6

30

                                       


Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Orë Gjithsej

kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Menaxhimi I lepujve, bletëve dhe

krimbit të mëndafshit

4

2 : 2

30

30

60

5

2

Legjislacioni, analizat e ushqimeve e vlerësimi i tyre

4

2 : 2

30

30

60

5

3

Drejtim i agrobisnesit

3

2 : 1

30

15

45

4

4

Politikat e bujqësisë dhe ushqimit

3

2 : 1

30

15

45

4

5

Ekstensioni bujqësor

3

2 : 1

30

15

45

4

6

Drejtimi I projekteve

3

2 : 1

30

15

45

4

7

Drejtim personeli

3

2 : 1

30

15

45

4

8

Ekonomia e prodhimit bujqësor

3

2 : 1

30

15

45

4

9

Komunikim bisnesi

3

2 : 1

30

15

45

4

Përgjegjëse Departamenti DEKANI

Prof. As. Dr. Enkelejda SALLAKU Prof. As. Dr. Ardian MAÇI


 


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::