UBT
PDF Printoni E-mail

Kurrikula e Master Niveli Pare

Departamenti i Hortikultures

Dega: Hortikulture

Viti I Semestri I

Nr

Moduli

Ore

Raporti


Ore Gjithsej

Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Bioteknologji

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Biostatistike

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Menaxhim i integruar i paraziteve ne hortikulture.

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Shtimi bimeve hortikulturale

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Drejtim i Fermave & Marketing

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Arkitekture mjedisi

3

2 : 1

30

15

45

5


Shuma Faktike

18

12 : 6

180

90

270

30

Viti I Semestri II

Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej

Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Pemtari Alternative

3

2 : 1

30

15

60

5

2

Perimtari Alternat.

3

2 : 1

30

15

60

5


Shuma Faktike

6

4 : 2

60

30

120

10

7

Mikroteza

-

-

-

-

-

20

Përgjegjës Departamenti DEKANI

Prof. Dr. Tokli THOMAJ Prof. As. Dr. Ardian MAÇI
 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::