UBT
PDF Printoni E-mail

Kurrikula e Master Niveli Dyte

Departamenti i Prodhimit Bimor

Dega: Master Shkencat e Agronomise

Viti I

Semestri I


Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej

Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Shkenca e tokes

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Modelet e eksperimentimit shkencor

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Eficensa net e ushqyerin e bimeve

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Bioenergjia

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Evolucioni i bimeve te kultivuara

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Ekologjia dhe rajonizimi i bimeve

3

2 : 1

30

15

45

5


TOTALI

18

12 : 6

180

90

270

30

Viti I

Semestri II

Nr

Moduli

Orë

Raporti


OrëGjithsej


Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Lëndë me zgjedhje A / B / C

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Lëndë me zgjedhje A / B / C

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Lëndë me zgjedhje A / B / C

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Lëndë me zgjedhje A / B / C

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Lëndë me zgjedhje A / B / C

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Lëndë me zgjedhje A / B / C

3

2 : 1

30

15

45

5


TOTALI

18

12 : 6

180

90

270

30

Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej

Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Teza MND


30


Totali


30

Lista A Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej


kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Bimet aromatike mjekesore

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Biokikia dhe fiziologjia e BAM

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Teknologjia e kultivimit te BAM

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Menaxhimi i BAM

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Esencat e BAM

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Fitoterapia

3

2 : 1

30

15

45

5

7

Mekanizimi I BAM

3

2 : 1

30

15

45

5

8

Demtuesit & Semundjet BAMLista B Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej


kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Bujqesi biologjike

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Biologjia e fares

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Prodhimi i farerave

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Teknikat e kultivimit “in-vitro”

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Koleksionimi i bimeve

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Informatike ne permisimin e bimeve

3

2 : 1

30

15

45

5

Lista C Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej


kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Inxhinieria gjenetike

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Citogjenetika

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Gjenetika e popullatave

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Biodiveristeti dhe metodat e studimit

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Mutagjeneza e bimeve dhe perdorimi ne permisimin gjenetik

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Aspekte gjenetike, biologjike dhe fiziologjike te riprodhimit te bimeve

3

2 : 1

30

15

45

5

7

Konservimi i germoplazmes

3

2 : 1

30

15

45

5

Përgjegjësi Departamenti DEKANI

Prof. As. Dr. Nikollaq BARDHI Prof. As. Dr. Ardian MAÇI

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::