kocaeli escort
kusadasi escort denizli escort bodrum escort porno Porn papa kayseri escort

Languages

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Buj

30 September 2016

Bashkangjitur do të gjeni të dhë...

30 September 2016

1. Provimi i Formimit për studentet e Fakultetit të Bujqesisë dhe Mjedisit viti i tretë Bachelor (Kohë e Plotë) do të zhvillohet në datën 06.10.2016

...
20 September 2016

Në përfundim të raundit të parë të proceduarave për aplikim dhe regjistrim në Programet e Ciklit të Parë të Studimeve si edhe në Programet e Studimeve me Karakter Profesional, me kohë të plotë, në...

13 September 2016

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT dhe Institui i Botanikës së Përgjithshme dhe Fiziologjisë së...

21 July 2016

Marrëveshje shkëmbimi në kuadër të Erasmus+ KA1 midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Università Degi Studi di Milano

...

13 July 2016

Universiteti Bujqësor i Tiranës për procesin e pranimeve të reja për studimet pranë këtij universiteti në vitin akademik 2016-2017 për të gjitha programet e studimit do të aplikojë kriteret...

22 September 2016

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall  një vend  pune  për personel ndihmësakademik “laborant” në Departamentin e Agromjedisit dhe Ekologjisë të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

11 September 2016

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall  një vend  pune  për personel akademik “lektor” në Departamentin e Menaxhimit të Turizmit Rural të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit për modulin “Sociologji”.

5 September 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit shpall listat përfundimtare të kandidatëve fitues për student në ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

5 September 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit shpall listat përfundimtare të kandidatëve fitues për student në ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

5 September 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Mjeksisë Veterinare shpall listat përfundimtare të kandidatëve fitues për student në ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

 

5 September 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit shpall listat përfundimtare të kandidatëve fitues për student në ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

Aktivitete te fundit

19 May 2016

Të nderuar kolegë! Terra Madre Balkan në bashkëpunim me...

5 April 2016
Albanian Young Leaders Forum...

Institucione partnere

Useful links

 

Na kontaktoni