UBT
PDF Printoni E-mail

FAKULTETI I EKONOMISE & AGROBIZNESIT

Dep.  I DREJtIMIT TE AGROBIZNESIT

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TE CIKLIT TE PARE

 

DIPLOMA E NIVELIT  TE  PARE (DNP):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Menaxhim Agrobiznesi”

 

Viti I, Semestri I

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematike

6

90

45

45

8

2

Prodhim Bimor

4

60

30

30

6

3

Mikroekonomi

5

75

45

30

8

4

Sociologji

3

45

30

15

3

5

Gjuhe e huaj I

2

30

-

30

3

 

Totali

20

300

150

150

28

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematike Ekonomike

4

60

30

30

8

2

Prodhim Shtazor

4

60

30

30

6

3

Makroekonomi

5

75

45

30

8

4

Statistike

4

60

30

30

7

5

Gjuhe e huaj II

2

30

-

30

3

 

Totali

19

285

135

150

32

 

Viti II, Semestri III

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Statistike Biznesi

4

60

30

30

7

2

Informatike

4

60

30

30

5

3

Bazat e Kontabilitetit

4

60

30

30

5

4

Bazat e Marketingut

4

60

30

30

5

5

E Drejte Biznesi

3

45

30

15

4

6

Komunikim Biznesi

4

60

30

30

5

 

Totali

23

345

180

165

31

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Drejtim i Fermave

4

60

30

30

5

2

Drejtim Agrobiznesi

4

60

30

30

5

3

Kontabiltet Financiar

4

60

30

30

5

4

Marketing Agrar

4

60

30

30

5

5

Finance

4

60

30

30

5

6

Teknologji e PPBB

3

45

30

15

4

 

Totali

23

 345

180

165

29

 

Viti III, Semestri V

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Çmimet dhe Tregjet e Prod.

4

60

30

30

5

2

Financat Publike

4

60

30

30

5

3

Analize Financiare

4

60

30

30

5

4

Drejtimi i Burimeve Njerezore

4

60

30

30

5

5

Drejtim Financiar  I

4

60

30

30

5

6

Sip.& Drej. Biznesit  te Vogel

4

60

30

30

5

 

Totali

24

360

180

180

30

 

Viti III, Semestri VI*

Nr

Modulet

(Lende me zgjedhje)

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Fiskaliteti ne bujqesi ose

Administrim publik

3               

45

30

15

4

2

Politikat e menaxh. te AGB ose  Ekonomi & Marketing ne Akuakulture

3            

45

30

15

4

3

Ekonomi Pune  ose

Ekstension

3             

45

30

15

4

4

Ek. Burimeve Natyrore & Ambient. ose

Menaxhimi i Mekanikes Bujqesore

 3              

45

30

15

4

5

Agroturizem ose

Ekonomi Agroushqimore

 3             

45

30

15

4

6

Praktika profesionale

 

 

 

 

5

7

Teza e nivelit te pare

 

 

 

 

5

 

Totali

15

225

150

75

30

 

 


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::