UBT
PDF Printoni E-mail

FAKULTETI I EKONOMISE & AGROBIZNESIT

Dep.  I DREJRIMIT TE AGROBIZNESIT

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE

 

DIPLOMA E NIVELIT TE DYTE (DND):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Menaxhim Agrobiznesi”

Specialiteti:

·         Administrimi i Ndermarrjeve

·         Marketing

 

Viti I, Semestri I ( Iperbashket per te dy specialitetet)

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Mikroekonomi  II

4

60

30

30

6

2

Makroekonomi II

4

60

30

30

6

3

Kontabilitet Drejtimi

4

60

30

30

6

4

Ekonometri

4

60

30

30

6

5

Optimizim Ekonomik

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Ekonomiksi i Drejtimit

4

60

30

30

6

2

Drejtimi i Qendrueshem i Fermave

4

60

30

30

6

3

Sistemet e Informacionit te Drejtimit

4

60

30

30

6

4

Institucionet dhe  Integrimi Europian

4

60

30

30

6

5

Politikat e Bujqesise & Ushqimit

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 

Viti II, Semestri III  SPECIALITETI: Administrimi i Ndermarrjeve

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kooperim dhe Integrim ne Bujqesi

4

60

30

30

6

2

Drejtim Cilesie

4

60

30

30

6

3

Vleresimi  i Ndermarrjeve

4

60

30

30

6

4

Drejtim  Financiar II

4

60

30

30

6

5

Auditim

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kerkimi dhe Analiza e tregut

4

60

30

30

6

2

Menaxhim dhe vleresim Projektesh

4

60

30

30

6

3

Sjellje  Organizative

4

60

30

30

6

4

Praktike Profesionale

 

 

 

 

4

5

Mbrojtje  Diplome

 

 

 

 

8

 

Totali

12

180

90

90

30

 

Viti II, Semestri III  SPECIALITETI: Marketing

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kooperim dhe Integrim ne Bujqesi

4

60

30

30

6

2

Drejtim Cilesie

4

60

30

30

6

3

Vleresimi  i Ndermarrjeve

4

60

30

30

6

4

Drejtim  Marketingu

4

60

30

30

6

5

Sjellje konsumatore

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Marketing  Nderkombetar

4

60

30

30

6

2

Kerkimi dhe Analiza e tregut

4

60

30

30

6

3

Planifikimi  Strategjik i Marketingut

4

60

30

30

6

4

Praktike Profesionale

 

 

 

 

4

5

Mbrojtje  Diplome

 

 

 

 

8

 

Totali

12

180

90

90

30


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::