Languages

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e një Universiteti, me 1991 u emertua Universiteti Bujqësor i Tir

29 November 2014

Ne listat e meposhtme do te gjeni fituesit e ciklit master per secilin nga fakultetet.

Suksese dhe vit akademik te mbare

27 November 2014

Duke ju uruar per festat e 28 - 29 Nentorit ju lajmerojme se sistemi part-time ne dt. 29 nuk do zhvilloje mesim.
 
Suksese

31 October 2014

Ju lutemi tju referoheni VKM se meposhtme.
Suksese

28 October 2014

Me poshte do te gjeni informacionet e nevojshme per pasqyrat per aplikim per burse per studentet e viteve  te dyta e te treta te sistemit me kohe te plote.
Per cdo informacion shtese mund te adresoheni prane personave perkates ne zyrat e administrates.
 
Suksese

9 February 2015

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall një vend pune për personel akademik “lektor I” në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit për modulin “Drejtimi i Fermave”.
 
Ju lutemi ti referoheni shkreses bashkangjitur

16 December 2014

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall konkurs për vendin e  punës “specialist” me kontratë të përkohëshme në Laboratorin e Mbrojtjes së Bimëve,  Durrës në Departamentin e Mbrojtjes së Bimëve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

16 December 2014

Ju lutemi ti referoheni shkrese se meposhtme mbi rezultatet e konkursit të zhvilluar  për personel akademik  “kërkues”  me kontratë të përkohëshme në  Qëndrën e Kërkimeve të Ushqimit të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Aktivitete te fundit

15 January 2015

Dendrochronology, Ecophysiology and Below-ground Biodiversity Workshop
2nd – 7th February 2015
Conference...

5 October 2014

Energjia e Gjelbërt dhe Shkenca Mjedisore në Shqipëri
Tiranë, 1-2. 12. 2014
Internacional Conference
Green Energie and...

Institucione partnere