avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e nj

21 September 2017
Mbështetur në Udhëzimin Nr. 18, datë 16.08.2017, Kreu VI/1, pika 10 për “Shpalljen e Listatve të Kandidatëve që kanë Aplikuar për Ttransferim Studimes në Ciklin e Pare të Studimeve” pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe...
21 September 2017

Bashkangjitur do te gjeni evidencat e aplikimeve  ne  Msc dhe MP

15 September 2017

Bashkangjitur do te gjeni kriteret e pranimit per ciklin e dyte te studimeve M.Sc. dhe M.P. sipas fakulteteve perkatese.

 

Ju...

14 September 2017

Universiteti Bujqesor i Tiranes, njofton te gjithe studentet qe zhvillohet testi nderkombetar i gjuhes Angleze ne daten ...

12 September 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës, në zbatim të Marrëveshjes së Bashkimit Europian me Qeverinë Shqiptare me ligjin nr.117/2014 për programin e BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportin, për...

12 September 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës, në zbatim të Marrëveshjes së Bashkimit Europian me Qeverinë Shqiptare me ligjin nr.117/2014 për programin e BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportin, për...

Institucione partnere