UBT
PDF Printoni E-mail

:: Mirësevini në fakultetin tonë ::

 


 UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

 


 

NJOFTIM

 

Njoftojme te gjithe kandidatet qe deshirojne te aplikojne per te kandiduar per pergjegjes departamenti te “Prodhimit Shtazor” ne FBM, se procesi i regjistrimit te kandidateve bazuar ne Rregulloren e zgjedhjeve, pika 6.1, Kreu “Komisionet e zgjedhjeve”, fillon me date 17.01.2014 dhe perfundon ne date 21.01.2014.

Regjistrimi do te kryhet prane KZF te FBM, (zyra nr.112, ZKS ne FBM), nga ora 08:00 – 14:00 per Pergjegjes Departamenti.

 

 

 

Komisioni Zgjedhor i FBM

 

 

 

 

 

NJOFTIM

 

Ne baze te Urdherit te Rektorit nr. 4, dt. 15.01.2014, per zhvillimin e zgjedhjeve ne Fakultetin e Bujqesise dhe Mjedisit, per pergjegjes departamenti ne Departamentin e “Prodhimit Shtazor”, njoftojme zhvillimin e ketyre zgjedhjeve ne daten 07.02.2014.

 

 

 

Komisioni Zgjedhor i FBM

 

 

 

 

Lenda: Njoftim per departamentet.

 

 

1.    Procesi mesimor, per te gjitha ciklet e studimit me kohe te plote ne FBM, mbyllet ne daten 20.12.2013.

2.    Mesimi i rregullt per tre vitet Bachelor dhe viti i dyte “Master i shkencave” rifillon ne daten 13. 01.2014.

3.    Viti i pare “Master i Shkencave” (nuk ka provime te mbartura), mesimi rifillon ne daten 06.01.2014.

4.    Mesimi, per semestrin e pare (Bachelor dhe “Master i shkencave”, kursi 2) mbyllet ne date 07.02.2014.

5.    Mesimi, per semestrin e pare “Master i shkencave” kursi 1, mbyllet ne date 14. 02.2014.

6.    Sezoni i provimeve te Shkurtit 2014 eshte:

-          Bachelor dhe “Master i shkencave” (kursi 2-te) nga data:

10 shkurt 2014- 28 shkurt 2014

-         “Master i shkencave” (kursi I-re) nga data:

17 shkurt 2014 – 07 mars 2014

 

Zv. Dekane per mesimin

Prof. As. Dr. Etleva JOJIÇ

 

 

 

  

 


 

 

                 

 

  

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::