UBT
PDF Printoni E-mail

:: Mirësevini në fakultetin tonë ::

 


 UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

 

 


 

 

NJOFTIM

 

 

Ne daten 24 Prill 2014 ora 10:00 ne

sallen 107 do te zhvillohet ceremonia

 e firmosjes se Kontrates se

bashkepunimit per ”Monitorimin e

Cilesise se Ujit ne Lumin e Devollit”,

qe do te kryhen ne Laboratorin

Shkencor te Mjedisit, Departamenti i

Agromjedisit dhe Ekologjise.

 

Kontrata firmoset ndermjet

“Universitetit Bujqesor te Tiranes”

dhe Kompanise

“Devoll Hydropower Sh.A”.

 

DEKANATI

                  

 

  

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::