escort gaziantep escort kusadasi sex hikaye

Languages

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e një Universiteti, me 1991 u emertua Universi

22 April 2015

Njoftim per datat 28, 29 dhe 30 Prill 2015, ju lutemi ti referoheni lajmerimit te meposhtem.
 
Stafi i UBT

5 March 2015

Komisioni i ngritur për zhvillimin e konkursit në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit për një vend pune për personel akademik “Lektor I ” , duke marrë në konsideratë kriteret e vendosura paraprakisht, njofton se në konkurs u paraqiten kandidaturat e mëposhtëme, të cilët morën  pjesë në fazën...

29 November 2014

Ne listat e meposhtme do te gjeni fituesit e ciklit master per secilin nga fakultetet.

Suksese dhe vit akademik te mbare

31 October 2014

Ju lutemi tju referoheni VKM se meposhtme.
Suksese

21 April 2015

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall  një vend  pune  për personel akademik “lektor I” në Departamentin e Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit për fushën  Statistikë.
 
Ju lutemi ti referoheni shkreses bashkangjitur

16 December 2014

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall konkurs për vendin e  punës “specialist” me kontratë të përkohëshme në Laboratorin e Mbrojtjes së Bimëve,  Durrës në Departamentin e Mbrojtjes së Bimëve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

16 December 2014

Ju lutemi ti referoheni shkrese se meposhtme mbi rezultatet e konkursit të zhvilluar  për personel akademik  “kërkues”  me kontratë të përkohëshme në  Qëndrën e Kërkimeve të Ushqimit të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Institucione partnere