escort gaziantep escort kusadasi sex hikayeleri sex hikaye

Languages

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e një Universiteti, me 1991 u emertua Universi

5 March 2015

Komisioni i ngritur për zhvillimin e konkursit në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit për një vend pune për personel akademik “Lektor I ” , duke marrë në konsideratë kriteret e vendosura paraprakisht, njofton se në konkurs u paraqiten kandidaturat e mëposhtëme, të cilët morën  pjesë në fazën...

29 November 2014

Ne listat e meposhtme do te gjeni fituesit e ciklit master per secilin nga fakultetet.

Suksese dhe vit akademik te mbare

31 October 2014

Ju lutemi tju referoheni VKM se meposhtme.
Suksese

28 October 2014

Me poshte do te gjeni informacionet e nevojshme per pasqyrat per aplikim per burse per studentet e viteve  te dyta e te treta te sistemit me kohe te plote.
Per cdo informacion shtese mund te adresoheni prane personave perkates ne zyrat e administrates.
 
Suksese

21 April 2015

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall  një vend  pune  për personel akademik “lektor I” në Departamentin e Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit për fushën  Statistikë.
 
Ju lutemi ti referoheni shkreses bashkangjitur

16 December 2014

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall konkurs për vendin e  punës “specialist” me kontratë të përkohëshme në Laboratorin e Mbrojtjes së Bimëve,  Durrës në Departamentin e Mbrojtjes së Bimëve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

16 December 2014

Ju lutemi ti referoheni shkrese se meposhtme mbi rezultatet e konkursit të zhvilluar  për personel akademik  “kërkues”  me kontratë të përkohëshme në  Qëndrën e Kërkimeve të Ushqimit të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Aktivitete te fundit

15 January 2015

Dendrochronology, Ecophysiology and Below-ground Biodiversity Workshop
2nd – 7th February 2015
Conference...

5 October 2014

Energjia e Gjelbërt dhe Shkenca Mjedisore në Shqipëri
Tiranë, 1-2. 12. 2014
Internacional Conference
Green Energie and...

Institucione partnere