Languages

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e nj

20 January 2017
Studentët e Masterit shkencor dhe Profesional si dhe studentët e vitit të tretë të Bachelor-it, janë të ftuar të aplikojnë për t...
19 January 2017

Mbështetur në VKM Nr 903 datë 21.12.2016,” Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe...

6 January 2017

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e Universitetit Bujqesor te Tiranes...

22 December 2016

LAJMERIM

Njoftohen te gjithe studentet se dorezimi i dokumentave te burses do te behet nga data 23.12.1016 deri me 28....

22 December 2016

Marrëveshje shkëmbimi në kuadër të Erasmus+ KA1 midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Polytechnic Institute of Viana do Castelo PORTUGALI

...

Institucione partnere