sex hikayeleri porno izle escort bayan escort gaziantep escort kusadasi sex hikaye

Languages

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e një Universiteti, me 1991 u emertua Universi

29 June 2015

LAJMERIM

Studentët e formës me kohë të plotë Bachelor, Master Profesional, Master i Shkencave, për të...

9 June 2015

KURSI I VLERESIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME Toke bujqesore, Toke pyjore, kullote, livadh dhe toke te pafruteshme)

 

Ne baze te...

22 April 2015

Njoftim per datat 28, 29 dhe 30 Prill 2015, ju lutemi ti referoheni lajmerimit te meposhtem.
 
Stafi i UBT

5 March 2015

Komisioni i ngritur për zhvillimin e konkursit në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit për një vend pune për personel akademik “Lektor I ” , duke marrë në konsideratë kriteret e vendosura paraprakisht, njofton se në konkurs u paraqiten kandidaturat e mëposhtëme, të cilët morën  pjesë në fazën...

21 April 2015

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall  një vend  pune  për personel akademik “lektor I” në Departamentin e Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit për fushën  Statistikë.
 
Ju lutemi ti referoheni shkreses bashkangjitur

16 December 2014

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall konkurs për vendin e  punës “specialist” me kontratë të përkohëshme në Laboratorin e Mbrojtjes së Bimëve,  Durrës në Departamentin e Mbrojtjes së Bimëve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

16 December 2014

Ju lutemi ti referoheni shkrese se meposhtme mbi rezultatet e konkursit të zhvilluar  për personel akademik  “kërkues”  me kontratë të përkohëshme në  Qëndrën e Kërkimeve të Ushqimit të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Institucione partnere