UBT
PDF Printoni E-mail

DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISE AGROUSHQIMORE

Nr

Emer Mbiemer

Detyra

Titulli

Adresa e-mail

1

Renata Kongoli

Dekani

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Kapllan Sulaj

Zevendesdekan

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Rozeta Hasalliu

Zevendesdekan

Prof.as.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

AnilaKopali

Pergjegjes departamenti

Prof.as.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

5

Vlash Mara

 

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

6

Myzafer Kapidani

 

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

7

Abdyl Sinani

 

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

8

Kristaq Sini

 

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

9

Spartak Bozo

 

Prof.as.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

10

Aida Shkurti

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

11

Erjon Mamoçi

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

12

Kostlend Mara

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate @ubt.edu.al

13

Veli Hasamemi

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

14

Ilir Lloha

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

15

Klotilda Marku

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

16

Ariola Morina

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

17

Elona Hysi

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

18

Anisa Peçuli

 

Lektor

apeculi@ubt.edu.al 

19

Elton Basha

 

Kerkues

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

20

Migena Hoxha

 


Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

  

 

 

DEPARTAMENTI I BIOLOGJI-KIMISE

Nr

Emer Mbiemer

Detyra

Titulli

Adresa e-mail

1

Valentina Arapi

Pergjegjes departamenti

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Spase Shumka

 

Prof.dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Arjana Fejzo

 

Prof as.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

Mira Karajani

 

Prof.as.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

5

Shpresa Cela

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

6

Artiola Devolli

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

7

Enkeleda Nikleka

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

8

Dhurata Feta

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

9

Mariola Mala

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

10

Edlira Shahinasi

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

11

Artiona Laze

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

12

Enkeleda Berberi

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

13

Entela Hodaj

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

 

 

 

QENDRA E KERKIMEVE TE USHQIMIT 

Nr

Emer Mbiemer

Detyra

Titulli

Adresa e-mail

1

Eranda Mane

Pergjegjesi i Qendres

Doc.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Aferdita Kasmi

 

Dr.

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Luana Harizaj

 

Lektor

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

Oneida Kycyku

 

Kerkues

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

 

 

 

ADMINISTRATA

Nr

Emer Mbiemer

Detyra

Adresa e-mail

1

Suzana Lami

Kancelar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Albjona Brahollari

Sekretare e dekanit

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Majlinda Toromani

Sekretare e ZIOS

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

Sunilda Haveraj

Sekretare departamenti

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

5

Arjana Cango

Specialist

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

6

Dorina Beli

Specialist

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

7

Besim Meta

Specialist i veres

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

8

Fatbardha Meta

Specialist i analizave

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

9

Lumturi Buzali

Laborant

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

10

Raimond Meli

Laborant

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

11

Erjola Kopali

Laborant

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

12

Besjana Danaj

Laborant

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

13

Erion Kamberi

Specialist

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

 

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::