UBT
PDF Printoni E-mail
FAKULTETI I EKONOMISË DHE AGROBIZNESIT.doc

KESHILLI  FAKULTETIT PER VITIN 2012

Nr

Emër    Mbiemër

Detyra

Titulli

1

Dhimitër Rapti Kryetar Prof.Dr.

2

Luljeta Dhaskali Anëtare Prof.Dr.

3

Pranvera Cabeli Anëtare Prof.Dr.

4

Pëllumb Zalla Anëtar Prof.as.

5

Rajmonda Novaku Anëtare Doc.

6

Sokol Duro Anëtar Prof.as.

7

Xhelil Koleci Anëtar Prof.as.

8

Vangjel Ceroni Anëtar Prof.as.

9

Vasilika Dini Anëtare Prof.as.

10

Paskal Gjino Anëtar Prof.Dr.

11

Luigj Turmalaj Anëtar Prof.as.

12

Elenica Dimco Anëtare Dr.

13

Rezart Postoli Anëtar Prof.as.

14

Gezim Sula Anëtar  

15

Kledis Cela Anëtar  
 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::