UBT
PDF Printoni E-mail

STRUKTURA E FMV

 

Dekani                                                     Prof.Dr. Dhimiter Rapti

Zv.Dekani Mesimor                              Prof.Dr. Luljeta Dhaskali

Zv.Dekani Shkencor                            Prof.Dr. Pranvera Cabeli

Zv.Dekani Doktoratures                      Prof.as.Dr. Rezart Postoli

 

Shefi departamentit te Anglishtes                              Doc. Rajmonda Novaku

Shefi departamentit te lendeve Morfofunksionale Prof.as.Dr.Pellumb Zalla

Shefi departamentit te Shendetit public                   Prof.as.Dr. Xhelil Koleci

 Shefi departamentit te Lendeve Klinike                   Prof.Dr. Vangjel Ceroni

Kancelari                                                                             Astrit Spahiu

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::