UBT
PDF Printoni E-mail

ImageSTUDIMET BAZË PËRFSHIJNË:

    1.  Module të formimit në shkencat bazë

      - Matematike, Kimi, biologji, Informatike, Statistike etj

      - Gjenetike, Mikrobiologji, Ekologji, Biokimi, Fiziologji etj.

    2.  Module te shkencave te ushqimit

STUDIMET SPECIALITETIT PËRFSHIJNË:

      - Modulet e detyrueshme të specialitetit

      - Modulet me zgjedhje të specialitetit

  

 

Image

  

   STUDIMET BAZË PËRFSHIJNË:

     1.  Modulet e formimit special.

    2.  Modulet e drejtimit te cilesive dhe legjislacionit ushqimor

 

  TEZË DIPLOME

 

     
 

Image

 

 

STUDIMET BAZË PËRFSHIJNË:

    1.  Modulet e formimit special

  

TEZË DIPLOME

 

 

 Image

 

 STUDIMET BAZË PËRFSHIJNË:

  1. Module te formimit ne shkencat e mikrobiologjise, bioteknologjise, inxhinierise, teknologjise ushqimore dhe sistemeve te cilesise se ushqimit (te detyrueshem)

 2.  Module me zgjedhje sipas drejtimeve te kerkimit shkencor.

 

  TEZË DIPLOME

 

     
 

.

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::