UBT
PDF Printoni E-mail

:: Mirësevini në fakultetin tonë ::

 


 UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

 

 

 

 

NJOFTIM

 

Ne daten 24 Prill 2014 ora 10:00 ne sallen 107 do te

zhvillohet ceremonia a firmosjes se Kontrates se

bashkepunimit per ”Monitorimin e Cilesise se Ujit

ne Lumin e Devollit”, qe do te kryhen ne Laboratorin

Shkencor te Mjedisit, Departamenti i Agromjedisit dhe

Ekologjise.

 

Kontrata firmoset ndermjet “Universitetit Bujqesor te

Tiranes” dheKompanise “Devoll Hydropower Sh.A”.

 

DEKANATI

 

 

 

 

 

 


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::