Languages

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e një Universiteti, me 1991 u emertua Universiteti Bujqësor i Tir

31 October 2014

Ju lutemi tju referoheni VKM se meposhtme.
Suksese

28 October 2014

Me poshte do te gjeni informacionet e nevojshme per pasqyrat per aplikim per burse per studentet e viteve  te dyta e te treta te sistemit me kohe te plote.
Per cdo informacion shtese mund te adresoheni prane personave perkates ne zyrat e administrates.
 
Suksese

2 October 2014

Lajmerohen te gjithe studentet e vitetve te dyta dhe te treta per te shlyer detyrimin financiar per vitin akademik 2014 - 2015 kundrejt Universitetit Bujqesor te Tiranes sipas urdhrit te meposhtem te Rektorit.

 

Ju faleminderit

 

...

1 October 2014

Njoftohen te gjithe studentet e kursit te pare qe duhet te regjistrohen edhe ne platformen online te UBT, pasi te kene mbaruar te gjithe procedurat prane sekretarive perkatese.
Regjistrimi mund te behet ne linkun e meposhtem:
...

18 November 2014

Kriteret e vlerësimit të kandidatëve për konkursin për   një  vend    të lirë  pune  për   personel akademik “kërkues” me kontratë të përkohëshme pranë Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.
 
Bashkangjitur do te gjenin materilianin e plote.
Suksese

18 November 2014

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall  tre vende  pune:
·        Dy vende për  personel akademik “lektor I” në  Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit për modulet “Statistikë” dhe  “Matematikë”.
·        Një vend për personel akademik kërkimor me kontratë të përkohëshme  në Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit.

Aktivitete te fundit

5 October 2014

Energjia e Gjelbërt dhe Shkenca Mjedisore në Shqipëri
Tiranë, 1-2. 12. 2014
Internacional Conference
Green Energie and...

Institucione partnere