UBT
MIRËSEVINI NË FAKULTETIN E EKONOMISË & AGROBIZNESIT 
 
Të dashur studentë, 
Mirësevini për të vazhduar studimet Tuaja pranë Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit (FEA).

Vendimi i marrë nga ana Juaj për të ndjekur studimet pranë këtij Fakulteti, tregon se Ju keni bërë një nga zgjedhjet më të gjetura të jetës Tuaj dhe njëherazi, është një nder dhe vlerësim që i bëhet Fakultetit tonë dhe stafit të tij të mrekullueshëm. Ky vlerësim i Juaji, na obligon dhe rrit përgjegjësitë tona për të zhvilluar më tej përparësitë, standardet dhe cilësinë e edukimit në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit.
Studimet Tuaja pranë FEA_s, do t’ju mundësojnë Juve përgatitje dhe arsimim të thellë shkencor dhe profesional në fushat e ekonomisë bujqësore, zhvillimit rural të integruar, menaxhimit të ndërmarrjeve, financës, kontabilitetit, marketingut, agroturizmit, ekonomisë dhe politikave agrare etj, potencialisht të akreditueshme në sistemin global të edukimit, duke ju dhënë një shans të padiskutueshëm për pjesëmarrje aktive në procesin e integrimit evropian të vendit.
Arritja e qëllimit të mësipërm do të realizohet nëpërmjet promovimit dhe pjesëmarrjes Tuaj, stafit dhe njësive akademike të FEA në programe të avancuara të arsimimit, kërkimit dhe trajnimit në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit.
Shpresojmë që nëpërmjet këtij udhëzuesi, të kemi kontribuar sadopak drejtë interesave dhe nevojave Tuaja, për një informacion të domosdoshëm dhe mirë orientim Tuajin, në fushën e kurrikulave, planeve dhe programeve mësimore dhe jo vetëm, në dobi të familjarizimit me filozofinë e edukimit universitar.
 
    Suksese,
 Prof. Dr. Bahri MUSABELLIU
Dekan i Fakultetit
 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::