UBT
stafi ndihmes PDF Printoni E-mail

Fakulteti Mjekesise Veterinare ka ne dispozicion laboratoret, te cilet mbulohen nga specialistet dhe laborantet e meposhtem

Emer mbiemer

Emerimi

Laboratori

Paulin Shoshi

Pergjegjes i laboratoreve

Lab. Anatomise normale

Age Dova

Specialiste

Lab. Fiziologjise

Pranvera Jolldashi

Specialiste

Lab. Biokimise

Elvana Xhafo

Specialiste

Lab. Farmakologji dhe farmaci klinike

Vitore Lleshi

Laborante

Lab. Mikrobiologji, Higjiene 

Teuta Kumbe

Laborante

Lab. Parazitologji

Fatmira Shehu

Specialiste

Lab. Kontrolli i produkteve me origjine shtazore

Jetmira Abeshi

Laborante

Lab. Diagnozes klinike

Rexhep Bajrami

Specialist

Lab. Riprodhimi i kafsheve

Mustafa Muci

Laborant

Lab. Anatomise patologjike

Perparim Xhemollari

Specialist

Klinika kafsheve te medha

Gezim Sula

Specialist

Klinika e kafsheve te vogla

Edmond Dule
Laborant

 Lab. Anatomi Normale

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::