UBT
dinamika PDF Printoni E-mail

DINAMIKA E FAKULTETIT

FMV është pjesë përbërëse e Universitetit Bujqësor të Tiranës që varet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. FMV mban lidhje të ngushta me institucione të tjera kërkimore shkencore në fushën e Veterinarisë, brenda dhe jashtë vendit. Në vitin akademik 2005-2006, curricula jone iu nënshtrua ndryshimeve të ndjeshme mbështetur në Deklaratën e Bolonjës, Konferenca të ndryshme në nivel europian si ajo e Pragës, objektivave të EAEVE dhe ACVT. Diskutimet në nivel Departamenti dhe Fakulteti do të ndihmojnë në hartimin e një kurrikule sa më të përshtatshme me kërkesat e kohës

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::