Languages

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Mirësevini në UBT Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Buj

27 October 2016

Supply and setup of pilot wild fire video surveillance system in Tirana Region

...
26 October 2016

Njoftim për regjistrimet për ciklin e dytë të studimeve në UBT

(...

24 October 2016

Student Economic Forum fton gjithë studentët dhe gjimnazistët të bëhen pjesë e konkursit “UNË ZGJEDH TË FLAS”, një konkurs ku përveç shpalljes së fituesve të 10 shkrimeve më të mira, ka si qëllim...

21 October 2016

Nominimi nga Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë tek Zyra përgjegjëse në Gjermani

...

18 October 2016

UDHËZUES PËR STUDENTËT

Në funksion të përmirësimit të shërbimeve për studentët si dhe të shmangies...

10 October 2016

Mbeshtetur ne Udhezimin e MAS, Nr.22, date, 06.09. 2016, Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit shpall listat perfundimtare te kandidateve fitues per studente ne cikin e pare te studimeve (bachelor) te...

21 October 2016

OFERTE – PUNE

 

21 October 2016

"Mbi rezultatet e konkursit të zhvilluar  për personel ndihmës  akademik  “laborant” në Fakultetin e  Bujqësisë dhe Mjedisit”

 

6 October 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Mjekësisë Veterinare shpall listat jopërfundimtare të kandidatëve fitues te raundit te dyte për student në ciklin Master sipas listave me kode programi bashkangjitur.

6 October 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit shpall listat jopërfundimtare të kandidatëve fitues te raundit te dyte për student në ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

6 October 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Shkencave Pyjore shpall listat jopërfundimtare të kandidatëve fitues te raundit te dyte për student në ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

6 October 2016

Mbështetur në Udhëzimin e MAS, Nr. 13 datë 22.07.2016 Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit shpall listat jopërfundimtare të kandidatëve fitues te raundit te dyte për student në ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

Aktivitete te fundit

19 May 2016

Të nderuar kolegë! Terra Madre Balkan në bashkëpunim me...

5 April 2016
Albanian Young Leaders Forum...

Institucione partnere