UBT
studentet PDF Printoni E-mail

STUDENTËT

Përbërja e studentëve që ndjekin studimet

A

Numri i përgjithshëm i studentëve

503

B

Meshkuj

374

C

Femra

129

D

Shqiptare

465

E

Të huaj

38

 

Nga trojet jashtë Shqipërisë

38

F

Viti i I

73

G

Viti i II

152

H

Viti i III

89

I

Viti i IV

66

J

Viti i V

123

 

Përbërja e studentëve në prag të diplomimit (për vitin 2007)

 

a.

Numri i përgjithshëm i studentëve

100

b.

Meshkuj

73

c.

Femra

27

d.

Shqiptare

83

e.

Të huaj nga trojet jashtë Shqipërisë

17

 

 

 

Numri i studentëve të diplomuar çdo vit (5 vitet e fundit)

 

 

Viti

Të diplomuar

 

2002

22

 

2003

48

 

2004

37

 

2005

38

 

2006

58

 

2007

61

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::