UBT
PDF Printoni E-mail

UNIVERSITETI BUJQËSOR TIRANE          

FAKULTETI I MJEKËSISË VETERINARE      

curiculum-i i fakultetit të mjekësisë veterinare

 

Nr

 

LËNDA

VITI I

VITI II

VITI III

VITI IV

VITI V

Orë

gjithësej

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Sem 8

Sem

9

1

Termin. Mjek. & Histori Veterinare

30

0/2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

Biometri

30

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

Informatikë

30

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

Ekonomi Bujqësore

30

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

30

5

Kimi

90

4/2

 

 

 

 

 

 

 

 

90

6

Biologji & Biologji Molekulare

60

2/2

60

2/2

 

 

 

 

 

 

 

120

7

Anatomi topografike

45

0/3

60

2/2

 

 

 

 

 

 

 

105

8

Gjuhë e huaj

30

0/2

30

0/2

 

 

 

 

 

 

 

60

9

Botanikë

 

30

1/1

 

 

 

 

 

 

 

30

10

Biofizikë

 

60

2/2

 

 

 

 

 

 

 

60

11

Histologji-Embriologji

 

60

2/2

60

2/2

 

 

 

 

 

 

120

12

Gjenetikë

 

 

45

2/1

 

 

 

 

 

 

45

13

Anatomi e kafsheve

 

 

60

2/2

45

1/2

 

 

 

 

 

105

14

Fiziologji & Etologji

 

 

60

3/1

60

3/1

 

 

 

 

 

120

15

Biokimi

 

 

60

3/1

60

2/2

 

 

 

 

 

120

16

Mikrobiologji veterinare

 

 

45

2/1

45

2/1

 

 

 

 

 

90

17

Higjenë

 

 

30

2/0

30

1/1

 

 

 

 

 

60

18

Imunologji

 

 

 

30

2/0

 

 

 

 

 

30

19

Zootekni

 

 

 

60

2/2

 

 

 

 

 

60

20

Të ushqyer

 

 

 

60

2/2

 

 

 

 

 

60

21

Iktiopatologji

(Sëm. Peshku)

 

 

 

 

45

2/1

 

 

 

 

45

22

Radiologji-Ekografi

 

 

 

 

45

2/1

 

 

 

 

45

23

Legjislacion Vet.& Etikë Profesionale

 

 

 

 

60

3/1

 

 

 

 

60

24

Virologji

 

 

 

 

45

2/1

 

 

 

 

45

25

Sëm. Kafsh. të egra dhe Bletë

 

 

 

 

60

2/2

 

 

 

 

60

26

Patologji e Përgjithëshme

 

 

 

 

45

2/1

45

2/1

 

 

 

90

27

Propedeutikë Veterinare

 

 

 

 

60

1/3

60

1/3

 

 

 

120

28

Farmakologji-Toksikologji

 

 

 

 

45

3/0

45

2/1

 

 

 

90

29

Diagnozë Laboratorike

 

 

 

 

 

60

2/2

 

 

 

60

30

Parazitologji Veterinare

 

 

 

 

 

45

2/1

30

1/1

 

 

75


 

 

31

Riprodhim i Kafshëve

 

 

 

 

 

75

3/2

75

3/2

 

 

150

32

Epidemiologji &Sëm. Infektive

 

 

 

 

 

60

2/2

60

2/2

 

 

120

33

Farmaci & Farmak. Klinike

 

 

 

 

 

 

45

2/1

 

 

45

34

Patologji Speciale

 

 

 

 

 

 

45

1/2

45

1/2

 

90

35

Kirurgji Veterinare

 

 

 

 

 

 

60

2/2

60

2/2

 

120

36

Sëm.Ripërtypësa

 

 

 

 

 

 

30

1/1

60

2/2

60

2/2

150

37

Sëm. Kafshë Shoqërimi

 

 

 

 

 

 

30

1/1

60

2/2

45

2/1

135

38

Sëm. Njethundrakë

 

 

 

 

 

 

 

60

2/2

60

2/2

120

39

Higjenë mishi & Thertoret

 

 

 

 

 

 

 

15

1/0

60

2/2

75

40

Higjenë Qumësht, Vezë, Peshk.Kons.

 

 

 

 

 

 

 

60

2/2

 

60

41

Ekotoksikologji Veterinare

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2/1

45

42

Sëm.Derra

 

 

 

 

 

 

 

 

60

2/2

60

43

Nekropsi & Mjekësi Ligjore

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1/1

30

44

Sëm.Shpendë

 

 

 

 

 

 

 

 

60

2/2

60

 

Teori

135

135

240

225

255

210

195

180

225

1800

Praktikë

210

165

120

165

150

180

180

180

195

1545

Ngark.semestrale

9/14

9/11

16/8

15/11

17/10

14/12

13/12

12/12

15/13

120/103

Ngark.javore orë

345

300

375

375

405

390

375

345

405

3345

P-provime

F-firmë

1P

4F

5P

-

1P

1F

8P

-

3P

2F

4P

-

3P

1F

3P

-

7P

1F

35P

9F

 

 

 

 

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::