UBT
PDF Printoni E-mail

STUDIMET PASUNIVERSITARE

“MASTER NE VETERINARI”

 

Drejtuese e Shkollës pasuniversitare, Zv. Dekane per shkencen Prof. Dr. Pranvera ÇABELI

Curricula e “Master në Veterinari”

Kursi teorik

Provime

Endokrinologjia  Veterinare

1 provim

Biologjia molekulare dhe Imunologjia 

1 provim

Patologji 

1 provim

Epidemiologji dhe  biostatistikë

1 provim

Shëndeti publik veterinar

1 provim

LENDET ME ZGJEDHJE

Zoonozat

1 provim

Diagnostika laboratorike

1 provim

Higjiena e produkteve me origjinë shtazore

1 provim

Patologjitë e derrit dhe shpendëve

1 provim

Farmakologji- toksikologji

1 provim

Riprodhimi dhe patologjitë e tij

1 provim

Patologjitë e ripërtypësve

1 provim

Kali dhe patologjitë e tij

1 provim

Kafshët e shoqërimit dhe patologjitë e tyre

1 provim

Kirurgji veterinare

1 provim

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::