AUTORITETET DREJTUESE DHE ADMINISTRATIVE TË FAKULTETIT

Nr.

AUTORITETI DREJTUES/Administrativ

Adresa e-mail

1

Prof. Dr. Vath TABAKU

DEKAN

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Prof. Asoc. Hektor THOMA

Zv. DEKAN për Shkencën

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Dr. Leonidha PERI

Zv. DEKAN për Mësimin

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

Prof. Dr. Pandeli MARKU

PërgjEGJËS i Departamentit të Ind. së Drurit

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

5

Prof. Asoc. Elvin TOROMANI

PërgjEGJËS i Departamentit të Pyjeve

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

6

Marko LEKOÇAJ

Kancelar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

 

KËSHILLI I FAKULTETIT TË SHKENCAVE PYJORE

Nr.

Anëtarët e Këshillit

Pozicioni

Adresa e-mail

1

Prof. Dr. Vath TABAKU

Kryetar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Prof. Dr. Pandeli Marku

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Prof. Dr. Spiro Grazhdani

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

Prof. Asoc. Hektor THOMA

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

5

Prof. Asoc. Arben BEJTJA

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

6

Prof. Asoc. Ervin Toromani

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

7

Dr. Leonidha PERI

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

8

Doc. Entela LATO

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

9

Doc. Dritan AJDINAJ

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

10

Doc. Doklea QUKU

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

11

Dr. Alketa GREPCKA

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

12

Dr. Mirvjena KËLLEZI

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

13

M.Sc. Edmond PASHO

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

14

Marko LEKOÇAJ

Anëtar

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

15

Përfaqësues i studentëve

Anëtar

 

 

STAFI AKADEMIK I DEPARTAMENTIT TË PYJEVE

Nr.

Emër Mbiemër

Titulli/Grada

Pozicioni

Adresa e-mail

Me kohë të plotë

1

Ervin TOROMANI

Pro. Asoc.

Përgjegjës i Departamentit

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Vath TABAKU

Prof. Dr.

Dekan i Fakultetit

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Avram HAXHI

Prof. Dr.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

Vasil MARKU

Prof. Dr.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

5

Llambi STEFANLLARI

Prof. Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

6

Fatmir LAÇEJ

Prof. Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

7

Vasillaq MINE

Prof. Asoc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

8

Orion NGJELA

Prof. Asoc.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

9

Hajri HASKA

Prof. Asoc.

 

 

10

Leonidha PERI

Dr.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

11

Ilirjan MYTEBERI

Doc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

12

Nehat ÇOLLAKU

Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

13

Ramiz METALIAJ

Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

14

Mirvjena KËLLEZI

Dr.

 

 

15

Edmond PASHO

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

16

Ina VEJSIU

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

Personel Akadmik i ftuar

1

Mihallaq KOTRO

Prof. Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Anesti POSTOLI

Prof. Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Arsen PROKO

Prof. Dr.

 

 

 

 STAFI AKADEMIK I DEPARTAMENTIT TË INDUSTRISË SË DRURIT

Nr.

Emër Mbiemër

Titulli/Grada

Pozicioni

Adresa e-mail

Me kohë të plotë

1

Pandeli MARKU

Prof. Dr.

Përgjegjës i Departamentit

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

2

Spiro GRAZHDANI

Prof. Dr.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

3

Hektor THOMA

Prof. Asoc.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

4

Arben BEJTJA

Prof. Asoc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

5

Entela LATO

Doc.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

6

Leka GEDESHI

Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

7

Dritan AJDINAJ

Doc.

Përgjegjës GMK

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

8

Alketa GREPCKA

Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

9

Doklea QUKU

Doc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

10

Alma AHMETI

Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

11

Gerti XHIXHA

Dr.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

12

Firdus HAVERAJ

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

13

Merita STAFASANI

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

14

Olta ÇOTA

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

15

Marsela BITRI

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

16

Adriana ZYFI

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

17

Denisa HAJNAJ

M. Sc.

 

Kjo adrese e-mail-i eshte e mbrojtur nga spam bots, duhet te aktivizoni Java skriptet per te pare ate

Personel Akadmik i ftuar

1

Sotir DIMOSHI

Prof. Dr.

 

 

2

Genc LUARASI

Prof. Asoc.