avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

OFERTE PUNE - EDE

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall konkurs për vendin e  punës “Drejtues i Ekonomisë Didaktike Eksperimentale ”.

Të interesuarit  do të paraqesin  dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë  e Menaxhimit të Burimeve Njerezore dhe Pagave  të Universitetit Bujqësor jo më vonë se data  24.02.2017. 

Konkursi do të zhvillohet në datën 27.02 2017 në godinën e Fakultetit të Bujqësisë dhe ( kati II,  dhoma e Rektoratit).

Informacioni  rreth  kritereve dhe  dokumentacionit do të jetë bashkangjitur njoftimit.

Gjithashtu, bashkangjitur, vemë në dispozicion edhe një informacion të përmbledhur për Ekonominë Didaktike Eksperimentale, për t’i shërbyer kandidatëve në prezantimin  e vizionit të tyre për zhvillimin perspektiv të  kësaj njësie.

Institucione partnere