avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

RINGIDEA

”ZHVILLIMI I NJOHURISE PER INFORMACIONIN PER TE MESUARIT GJATE GJITHE JETES DHE NJE EKONOMI TE BAZUAR TEK NJOHURIA NE VENDET E BALLKANIT PERENDIMOR”

 

Afati: Nentor 2011-Tetor 2015

 

Financuesi: EACEA (BE)

 

Personi i Kontaktit per UBT: Prof. Dr. Arben Verçuni

 

Objektivi kryesor:

 

Avancimi i Procesit te Bolonjes per nje Europe te Njohurise duke zhvilluar programet lidhur me Njohurine per Informacionin per t’i perdorur ne curricula per te zhvilluar te mesuarit gjate gjithe jetes ne shoqeri dhe ne perputhje te gjere me synimet e Procesit te Bolonjes.

 

Objektiva specifike:

 

§  Zhvillimi i programeve te Njohurise per Informacionin dhe perdorimi i tyre ne curricula

§  Zhvillimi i moduleve novatore, online per Njohurine per Informacionindhe nje te mesuar gjate gjithe jetes

§  Harmonizimi i programeve te Njohurise per Informacionin me ato qe jane aktualisht aktive ne vendet e Ballkanit Perendimor

§  Forcimi i kapaciteteve te institucioneve te arsimit te larte per planifikim strategjik dhe zbatimin e programeve lidhur me Njohurine per Informacioninper te inkurajuar njohuri te transferueshme per nje "ekonomi konkurruese, dinamike te bazuar mbi njohurine"

§  Zhvillimi i politikave, udhezimeve, objektivave dhe misionit per Njohurine per Informacionin

 

§  Perhapja e informacionit lidhur me perqasjet ndaj zhvillimit te Njohurise per Informacionin dhe garantimi i qendrueshmerise.

 

For more information please visit: www.ringidea.org/

Institucione partnere