Pedagog

 

Prof. Dr. Paskal GJINO

Pedagog

E-mail:  pgjino@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare Universita’ degli Studi di Parma, Itali, datë 20. 05. 1997, Nr. Rregjistri 150.

Master Shkencor në  Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, 1988

 

Lëndët:

Kirurgji Veterinare

 

Interesat kërkimore

Studimi i patologjive kirurgjikale në fushën e Veterinarisë.

Shkarko CV