22 prilli Dita e Tokës në UBT


UBT nuk mund të mos kremtonte në 22 prill të këtij viti “Ditën e Tokës’’ një nga datat më sinjifikative në mbarë botën ndaj zhvilloi me këtë rast, një aktivitet i cili u ideua dhe u zhvillua për të risjellë në vemendje problematikat mjedisore në vendin tonë dhe jo vetëm si edhe për të sensibilizuar e ndërgjegjësuar këdo për veprimet dhe masat që duhet të ndërmeren në mbrojtje të mjedisit dhe planetit Tokë. Në aktivitetin e organizuar nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit dhe mbështetur nga UBT, mori pjesë edhe ish- ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Milva Ekonomi, stafi drejtues i UBT, FBM dhe të gjitha fakulteteve të tjera të këtij universiteti, pedagogë e profesorë dhe studentë.

Ekpsertë të mjedisit dhe panelistë folën për domosdoshmërinë e bashkëpunimit në fusha e sektorë të ndryshëm që kanë të bëjnë me mjedisin, në mënyrë që masat që merren për mbrojtjen e tokës të jenë sa më efikase. Ish-ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në fjalën e saj tha se prej  firmosjes së marrëveshjes së Sofies në nëntor të vitit të kaluar, qeveria shqiptare është përpjekur që të hartojë politika mbështetëse, njësoj si vendet e BE-së për mbrojtjen e mjedisit, tokës dhe adresimit të ndryshimeve klimatike. ‘’Sot në parlamentin shqiptar çdo ligj, përpara se të miratohet analizohet në lidhje me adaptimin e objektivave të zhvillimit të milleniumit që ai mbështet”- u shpreh Ekonomi.
Më tej, ish-ministrja e Bujqësisë përmendi disa prej problematikave që lidhen me ujërat, përmbytjet e shkaktuara nga lumenjtë, kryesisht në zonën qendrore, si lumi Erzen dhe Ishëm, si pasojë e mungesës së shtratit.
Ekonomi theksoi nevojën për studime shkencore në këtë drejtim, duke apeluar për bashkëpunim më të ngushtë të Universitetit Bujqësor të Tiranës me MBZHR-në.

Një sërë problematikash në këtë aspekt u vunë në pah edhe nga të dhënat e pregatitura nga Prof. Dr. Seit Shallari të cilat u prezantuan përpara të pranishmëve.

Dëmet që po i shkaktohen tokës në vendin tonë dhe pasojat që ato shkaktojnë u evidentuan edhe ne fjalën e mbajtur nga dekani i FBM, Prof. Dr. Ilir Kristo dhe Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku.

Pjesë e rëndësishme e aktivitetetit ishte edhe mbjellja e pemës së ullirit në kopështin e universitetit, një simbolikë me rastin e Ditës së Tokës por edhe si një përqasje që i shkonte për shtat motos së kësaj dite në mbarë globin.

Ceremonia e shpërndarjes së titujve “Profesor Emeritus” si dhe diplomat e titujve akademikë “Profesor” dhe “Profesor i Asociuar”