FBM Grafiku i provimeve për sezonin e verës Bachelor

Bachelor

Bachelor _ Biologji Marine dhe Akuakulturë 

Bachelor _ Bioteknologji Zooveterinare 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Agrobiologji 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Agromekanizim 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Agronomi 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Arkitekture Peizazhi 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Hortikulture 

Bachelor _ Inxhinieri Agrare – Profili Mbrojtje Bimesh 

Bachelor _ Shkenca Mjedisore – Profili Menaxhimi i Burimeve Natyrore 

Bachelor _ Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale 

 

Program Profesional i Larte 2 vjecar

Program Profesional i Larte 2 vjecar _ Koopshtari 

Program Profesional i Larte 2 vjecar _ Teknolog Bujqesor 

Program Profesional i Larte 2 vjecar _ Zooveterinari  

Bursa për studentët në nivel “Master”