Pedagoge

 

Prof. Asoc. Albana JUPE

Pedagoge

E-mail:  ajupe@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Kontabilitet Nacional, vlerësimi i shërbimeve mjedisore në Shqipëri, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2007

Master Shkencor në  Drejtimin e Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës,, 2013

Bachelor në Finanë Kontabilitet, Universiteti i Tiranës,1998

Lendët

Kontabilitet Publik dhe i Organizatave Jofitimprurëse, Kontabilitet, Kontabilitet i Ndërmarjeve Të Agrobiznesit

Kerkimet Shkencore

Kontabiliteti mjedisor, zbatimi i standardeve kombëtare të kontabilitetit në Shqipëri dhe veçanërisht standardi kombëtar i kontabilitetit 13, mbi aktivet biologjike, veçoritë e kontabilitetit publik në Shqipëri dhe përparësitë/mangësitë e adaptimit të standardeve ndëkombëtare të kontabilitetit publik në Shqipëri,

Shkarko CV