Lektore

 

Dr. Artiona LAZE

Lektore

E-mail: alaze@ubt.edu.al


Edukimi

Studime pas doktorature: Fakulteti I Shkencave t ё  Ushqimit dhe Teknologjise, Univerisiteti i Bolonjes, Itali, 2017

Dr, Fakulteti Bioteknologjise dhe Ushqimit, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, Tiranё, 2016

Master Shkencor, Universiteti i Tiranёs, Tiranё, 201 0

Bachelor në Kimi, Fakulteti i Shkencave Nat yrës , Universiteti i Tiranёs, Tiranё , 200 8

 

Lëndët:

Kimi Organike; Metodat Instrumentale dhe Analizat Sensoriale tё Analizave Kimike

 

Interesat kërkimore

Vleresimi i parametrave kimiko-teknologjike tё drithrave;

Cilёsia dhe siguria e produkteve ushqimore

(Pёrcaktimi i acideve yndyrore, triglicerideve, aminoacideve, komponimeve volatile )

Matrica ku kryhen kёto analiza: drithrat dhe produktet e pjekjes, frutat