Në kuadër të projektit Erasmus + midis Univesitetit Bujqësortë Tiranës dhe Universitetit të Kordovas në Spanjë


 kuadër  projektit Erasmus +  midis Univesitetit Bujqësor Tiranës dhe Universitetit  Kordovas  Spanjë  shpalletthirrja për aplikim per pedagog stafakademik (FMV) Teaching Mobility, për 1 javë qëndrimiPedagogu duhet detyrimisht  japë mësim njërën nga lëndët e ofruara nga Fakulteti i Mjekësisë Veterinare (Cordova, Spanjë)si  poshtë:

Anatomi topgrafike dhe Neuroanatomi

Histologji

Embriologji

 ushqyerit e kafshëve  vogla

Patologji veterinare

Sëmundje parazitare

Diagnostike Imazherike

Inspektimi i produkteve 1

Inspektimi i produkteve 2

Obstetrike dhe Riprodhim

Sëmundjet e kuajve

Riprodhimi i kuajve

Ultrasografia e Kuajve

Më shumë informacion për lëndët që zhvillohen në gjuhënangleze e gjeni në linkunhttps://www.uco.es/vet-food/studies/degree-veterinary-medicine-english-itinerary.html

Dokemntat e kërkuara janë:

CV

Dilpomë e gjuhës Angleze

Afati i dorëzimit  dokumentave është 21 Dhjetor 2022adresën erasmusoffice@ubt.edu.al & eandoni@ubt.edu.al

Thirrje për aplikime për shkëmbim studentësh midis Universita degli Studi di Perugia dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës