KIZ_Lista e kandidatëve për Senat Akademik dhe Rektor

VENDIM

Nr. 18 , Dt 20.05.2024

Komisioni i Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës bazuar në Statutin e UBT-së, neni 14, pika 4 dhe në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 6, pika 2, gërma g), neni 19, neni 20, neni 25, pika 3.

VENDOSI

1. Të miratojë listën e kandidatëve për Rektor dhe Anëtarë Senati Akademik (për kategorinë staf akademik dhe student), si vijon:

 A. Lista e kandidatëve për Rektor të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

                 1. Fatbardh Sefer Sallaku

B. Lista e kandidatëve për anëtar Senati Akademik, kategoria Personel akademik dhe Student.

 

 - Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

1. Seit Faik Shallari

2. Aida Asim Bani

3. Etleva Brahim Delia

4. Ferdi Hajdar Brahushi

5. Shpend Ferik Shahini

6. Lirika Zija Kupe (Dorri)

7. Lush Marash Susaj

8. Paola Parlind Trashaj (student)

9. Zylfie Mustafa Sina (student)

10. Jurilda Selvator Frroku (student)

11. Naxhisa Limoz Çuçi (student)

 - Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

1. Ina Vullnet Pagria

2. Remzi Xhoni Keco

3. Anila Vaso Boshnjaku

4. Drini Hasan Salko

5. Edvin Ahmet Zhllima

6. Etleva Eqrem Muça (Dashi)

7. Arjan Thimjo Shumeli

8. Skëder Osman Uku

9. Ilir Azem Kapaj

10. Anila Vesel Sulaj

11. Orgest Ismet Zaka

12. Fjona Allko (student)

- Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit

1. Kapllan Gëzim Sulaj

2. Spase Andon Shumka

3. Erjon Qazim Mamoci

4. Artiona Bardhyl Laze

5. Estela Jani Pinderi (student)

 

- Fakulteti i Shkencave Pyjore

1. Nehat Qerim Çollaku

2. Vath Qerim Tabaku

3. Leonidha Apostol Peri

4. Arben Qamil Alla

5. Entela Venus Lato

6. Dritan Haxhi Ajdinaj

 

- Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

1. Rezart Ropi Postoli

2. Kastriot Pandeli Korro

3. Bejo Muho Bizhga

4. Fatmira Zeqir Shehu

5. Erinda Zagot Lika

6. Gani Hasan Moka

7. Jani Ilia Mavromati


 - Instituti i Resurseve Gjenetike Bimore

1. Adriatik Dhionis Çakalli

KIZ_Lista e kandidateve per Senat Akademik dhe Rektor 

Kërkesë për Zhvillim Aktiviteti Zgjedhor