Komisioni i Zgjedhjeve të Faktultetit të Mjekësisë Veterinare_VENDIM Nr.8

VENDIM

Nr 8. Datë 31.05.2024

Sot komisioni zgjedhor i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare u mblodh për marrjen e masave për bashkërendimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve në fakultet. Komisioni zgjedhor vendosi që zgjedhjet në  Fakultetin e Mjekësisë Veterinare të mbahen tek kabineti mësimor nr 110 (salla e Histologjisë). 

Vendim Nr. 8 

 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.10