FBM Grafiku i Provimeve- Sezon shtese Diplomimi Bachelor 2022-2023 Grafiku i zhvillimit të provimeve për Sezonin e vjeshtës, Viti Akademik 2022-2023:

Datat e shlyerjeve te detyrimeve, për ciklin e parë të studimeve Bachelor kursi i parë, i dytë dhe programi profesional 2 vjeçar kursi i parë : 


Datat e shlyerjeve të detyrimeve, riprovime para diplomimit dhe diplomimi për ciklin e dytë të studimeve: 

Bachelor Kursi i I : 
Bachelor Kursi i II :  
 Master i Shkencave:
Master i Profesional:

Zooveterinari: 
Kopshtari: 

Teknolog në Akuakulture:
 
Teknolog Bujqësor: 
Mbrojtje Bimësh: 

FBU Grafiku i Provimeve