Guida Studentore e Punësimit

 


Unioni i Këshillave Studentorë (UKS) në bashkëpunim me Qendrën Shqiptare për Qeverisje të Mirë ( ACGG) dhe Konrad Adenauer Stiftung (KAS) do të zhvillojë Konferencën Kombëtare:
Guida Studentore e Punësimit.

Në këtë aktivitet do të krijohet mundësia për:

1) Prezantim i Platformës Guida Studentore Online- UKS www.guidastudentore.com
2) Diskutim mbi problematikat e Tregut të Punës në Shqipëri
3) Prezantim dhe mundësi kontakti me kompani dhe biznese

Konferenca do të zhvillohet në 9 Dhjetor, Hotel Tirana International, ora 17:00

Të gjithë të interesuarit ju lutem plotësoni Google Form për t’ju kontaktuar detaje të mëtejshme https://forms.gle/6Ji1y1JXuYJoKHBY9

Shkolla Verore e Bioekonomisë – Online