Sesionin informues i organizuar nga Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mbi Programin e Bursës për Evropën Qendrore dhe Lindore (Programi EQL).

Thirrje për pjesëmarrje në sesionin informues të organizuar nga Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mbi Programin e Bursës për Evropën Qendrore dhe Lindore (Programi EQL).

Sesioni do të zhvillohet ditën e mërkurë datë 17 janar, ora 09:00, në sallën “ Goethe “ , Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT).

Referuar axhendës së bashkangjitur, ftohen të marrin pjesë të gjitha grupet e interesuara si: studentë të nivelit Master, të diplomuar dhe studentët e doktoraturës.

Po ashtu, ftohen të marin pjesë edhe profesorë të interesuar për mundësitë e projekteve të financuar nga DBU.

Axhenda 


Takimi në bankën gjenetike