Shkollë verore “VetNEST”Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët dhe petagogët e Fakultetit të Mjeksisë Veterinare për të aplikuar me programin CEEPUS në shkollën verore që organizon Fakulteti i Mjeksisë Veterinare në Ohër,Maqedoni në datat 29.08.2022 – 03.09.2022.
Afati i fundit i aplikimeve është deri më 20 Prill 2022.
Për të marrë pjesë në aplikim: https://fvm.ukim.edu.mk/vetnest-summerschool/vetnest-applicant/
Për një informacion më të detajuar, ju lutemi referojuni dokumentit bashkëngjitur si edhe linkut të mëposhtëm https://fvm.ukim.edu.mk/vetnest-summerschool/

I N V I T A T I O N

B4Students – Informacion për Programin e Praktikës & Konkursin e Ideve të Biznesit