Lektor

Dr. Fatjon HOXHA

Lektor

E-mail: fhoxha@ubt.edu.al


Edukimi Ph.D në “Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2019 Master Shkencor në “Inxhinieria e Proceseve Kimike”, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2012 Bachelor në “Teknologji Agroushqiimore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Tiranë, 2010 Lendet: Bazat e Transmetimit në Teknologjinë Ushqimore, Proceset Themelore në Teknologjinë Ushqimore, Pajisje Matëse dhe të Kontrollit, Teknologji Ushqimore I, Inxhinieria e Përpunimit të Ushqimeve. Interesat kërkimore Natyraliteti i produkteve ushqimore; autenticiteti i mjaltit: përbërja dhe origjina botanike/gjeografike.

Shkarko CV