Pedagoge

 

MSc. Florie REXHAJ

Pedagoge

E-mail: frexhaj@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agrare profili Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Bachelor në Inxhinjeri Agrare profili Hortikulturë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2008

Lëndët:

Entomologji Bujqësore, Parazitët e Mjediseve Urbane, Bazat e Menaxhimit të Integruar

Interesat kërkimore

Menaxhimi i integruar i parazitëve

Shkarko CV