Pedagoge

 

Prof. Dr. Flutura KALEMI

Pedagoge

E-mail: fkalemi@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Nentor 2007

Profesor i Asociua, Universiteti Bujqesor i Tiranes, qershor 1999                           Doktor i Shkencave, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Maj 1994

Ekspert Kontabel i Larte, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1977

Lëndët

“Kontabiliteti i Fermave”; “Bazat e Kontabilitetit”, “Kontabilitet Financiar”; “Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit”; “Kontabilitet i Avancuar/Aplikuar”; “Vlerësimi i Pasurisë”

Kerkimet Shkencore

Standardet Nderkombetare te Kontabilitetit e Raportimit Financiar

Shkarko CV