Grupi Mësimor Kërkimor -  i Fizikës dhe Meteorologjisë

Prof. Asoc. Alma AHMETI,

Lektore

E-mail: aahmeti@ubt.edu.al

Departamenti i Fizikës dhe Shkencave të Aplikuara

MSc. Gladiola MALOLLARI,

Asistent Lektore

E-mail: gmalollari@ubt.edu.al

Departamenti i Fizikës dhe Shkencave të Aplikuara

MSc. Teuta HALILAJ,

Asistent Lektore

E-mail: teuta.halilaj@ubt.edu.al

Departamenti i Fizikës dhe Shkencave të Aplikuara