Grupi Mësimor Kërkimor - Patologjitë ne Kafshë

Fushat e kërkimit shkencor në GMK ”Patologjitë dhe diagnoza e tyre në kafshë“ janë:


Kërkime në ndryshimet anatomo-patologjike në kafshë;

Kërkime mbi tumoret në kafshë;

Studime mbi ndikimin e patologjive dhe diagnoses në kafshë.
Prof. Dr. Luljeta DHASKALI,

Drejtuese GMK

E-mail: l.dhaskali@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

Prof. Asoc. Eglantina XHEMOLLARI,

Pedagoge

E-mail: exhemollari@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike


Prof. Asoc. Bejo BIZHGA,

Përgjegjës Departamenti

E-mail: bbizhga@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Ilir KUSI,

Lektor

E-mail: ikusi@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

Dr. Enstela Shukollari (VOKSHI),

Lektore

E-mail: evokshi@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Liljana LUFO,

Lektore

E-mail:  edimco@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike